قوانین کنسلی ایرلاین پارس ایر

رده - کلاس نرخی

از لحظه صدور تا 24 ساعت قبل پرواز

از 24 ساعت قبل پرواز تا 3 ساعت مانده به پرواز

از 3 ساعت مانده به پرواز به بعد (NO SHOW)

کلیه کلاس های پروازی
%55 جریمه
%65 جریمه
%75 جریمه